Menu Bar
 
پودکاستهای مرتبط
 
مصاحبه با خانم لینا روزبه حیدری
در برنامه امروزی ژورنالست و شاعر...
-
طبله برای دو - مصاحبه با خانم ابیگل آدمس گرینوی
امروز صدای طبله نه تنها در سرحدات...
-
مصاحبه با شکردخت جعفري - اختراع و انکشاف وسيله جديد براي تشخيص و درمان سرطان
شکردخت جعفري، دانشجوي افغان دوره...
-
مصاحبه با مينه صيفي- رسام و نقاش افغان
مينه صيفي يک نقاش و رسام چيره دست ...
-
مصاحبه با خانم لينا امير - موسسه ايکرو
جوامع و فرهنگها در زمان و مکان خا...
-
مصاحبه با خانم ميترا سروري - شاعره در لندن
هنر انديشيدن ويژه گي ذاتي هر انسا...
-
مصاحبه با فاطمه لودي - سياه الهي است
در کشور هاي آسيا جنوبي خصوصاْ پاک...
-
گفتگو با فريما نوابي
در اولين برنامه جهان زن ما بر سر م...
-
جهان زن
Podcast Player
-
2014-06-28
مصاحبه ويژه با سميرا حميدي - مشاور و فعال حقوق زن

در برنامه امروزي با سميرا حميدي (مشاور و فعال حقوق زن) در مورد حقوق زنان افغان و شرايط کاري آنها در افغانستان مصاحبه ويژه داريم. 

در بخش زن هفته در مورد ملالي ميوند و همچنان طبق معمول در مورد صحت، و اخبار تازه در مورد زنان از نقاط مختلف جهان برايتان معلومات تهيه ديديم.

 
نظریات دیگران