Menu Bar
 
پودکاستهای مرتبط
 
نیرولوجی و روانشناسی - صحبت با الهام فاتح
در برنامه امروزی با الهام فاتح در...
-
صحت روانی- افسردگی (دیپریشن) - صحبت با امید سعید
افسردگی (دیپریشن) بحث این هفته بر...
-
صحت روانی و جامعه
در این برنامه در مورد صحت روانی و ...
-
خواب چیست و فواید آن برای صحت ما
در این برنامه در خواب چیست؟ چرا م...
-
صحبت با داکتر سلیمان آریان - تحصیل در رشته طب معالجوی
در این برنامه خواستیم که در مورد ...
-
اضافه وزن - چطور میتوان یک رژیم غذایی سالم داشت؟
در این برنامه در مورد اضافه شدن و...
-
امراض قلبی و طریقه وقایه
در این برنامه در مورد قلب صحبت می...
-
سرطان و علایم ابتدایی آن
در این برنامه در باره سرطان بحث م...
-
مرض شکر چیست؟
در این برنامه در مورد مریضی شکر ص...
-
افسردگی و دیدگاه جامعه
در این برنامه در مورد افسردگی/دیپ...
-
صحت
Podcast Player
-
2015-02-22
برداشت های نادرس در مورد طب و تداوی

در این برنامه در باره دیدگاه مردم در موارد حالات مختلف طبی در تداوی مرض و برداشت نادرست اشخاص در باره طب معالجوی پرداخته ایم. بطور مثال تخیالات مانند آیا موهای تر میتواند باعث ریزش شود؟ و امثال این در این پودکاست جواب داده میشود.

 

 
نظریات دیگران