Menu Bar
 
پودکاستهای مرتبط
 
نیرولوجی و روانشناسی - صحبت با الهام فاتح
در برنامه امروزی با الهام فاتح در...
-
صحت روانی- افسردگی (دیپریشن) - صحبت با امید سعید
افسردگی (دیپریشن) بحث این هفته بر...
-
صحت روانی و جامعه
در این برنامه در مورد صحت روانی و ...
-
خواب چیست و فواید آن برای صحت ما
در این برنامه در خواب چیست؟ چرا م...
-
صحبت با داکتر سلیمان آریان - تحصیل در رشته طب معالجوی
در این برنامه خواستیم که در مورد ...
-
برداشت های نادرس در مورد طب و تداوی
در این برنامه در باره دیدگاه مردم...
-
امراض قلبی و طریقه وقایه
در این برنامه در مورد قلب صحبت می...
-
سرطان و علایم ابتدایی آن
در این برنامه در باره سرطان بحث م...
-
مرض شکر چیست؟
در این برنامه در مورد مریضی شکر ص...
-
افسردگی و دیدگاه جامعه
در این برنامه در مورد افسردگی/دیپ...
-
صحت
Podcast Player
-
2015-03-01
اضافه وزن - چطور میتوان یک رژیم غذایی سالم داشت؟

در این برنامه در مورد اضافه شدن وزن یا اضافه وزن صحبت میکنیم. همکارم الهام فخری برای ما تشرح میکند که اضافه وزن چیست و تا چه اندازه وزن برای هر انسان نظر به سایر مشخصات اش صحی است. در قبال موضوع اضافه وزن راه حل آن که چطور میتوان خود را سالم نگهداری کرد به بحث پرداخته ایم.

 
نظریات دیگران