Menu Bar
 
پودکاستهای مرتبط
 
من با حکومت وحدت ملی مشکل ندارم - مصاحبه با دوکتور محمد صدیق افغان
دوکتور محمد صدیق افغان چند روز می...
-
گفتگو با رمضان بشردوست - انتخابات پارلمانی
چند روز بعد پارلمان افغانستان دو...
-
مصاحبه ویژه با جنرال محمد ظاهرعظیمی - سخنگوی وزارت دفاع افغانستان
در این برنامه مهمان ویژه ما جنرال...
-
گفتگو با حميد کاکر - حزب مترقي وطن
سياست و جوانان افغانستان موضوع ک...
-
انتخابات سال 2014 افغانستان - مصاحبه با گل ولي پسرلي
انتخابات سال 2014 افغانستان از پر ج...
-
مصاحبه با محسن هوتکي - بنيانگذار تحريک صلح افغانهاي متحد
صلح آنچه که همه افغانها براي آن د...
-
موافقتنامه امنيتي با امريکا - مصاحبه با نور منگل
موافقتنامه امنيتي بين امريکا و ا...
-
انتخابات رياست جمهوري 2014 افغانستان - مصاحبه ويژه با آقاي حمدالله محب
دور سوم انتخابات رياست جمهوري اف...
-
بينش
Podcast Player
-
2015-05-03
گفتمان با محمد نذیر احمدزی - معاون دوم ولسی جرگه

در برنامه امروزی آقای احمدزی، معاون دوم ولسی جرگه افغانستان را برای بحث در مورد نا امنی های اخیر در شمال کشور و همچنان در مورد فساد اداری وظرفیت و توانای دولت وحدت ملی در قسمت حل این معضله دعوت کردیم.

 
نظریات دیگران