Menu Bar
 
پودکاستهای مرتبط
 
دیدیگاه و اختلاف نظر در مورد دگرباشان جنسی/LGBT در جوامع آسیایی در غرب
بتاریخ ۲۶ جون ۲۰۱۵ ایالات متحده ا...
-
صحبت با مهوش مرزا - ما چرا چارلي ابدو نيستيم؟
بعد از حادثه تروريستي بالاي دفتر ...
-
مصاحبه با بنيانگذاران اجتماع محصلان افغان در پوهنتون سي او آس لندن
اجتماع محصلان افغان سي او آس براي...
-
مصاحبه با آفروز زيدي جيفراجي - اسلام هراسي در انگلستان و حملات نژادي بالاي ماليا بواتيا
در برنامه امروزي محور بحث و گفتگو...
-
مصاحبه با دعوان اسماعيل - موسسه کمک رساني مهاجرين کردي
پس از تولد دولت اسلامي (داعش) در ع...
-
مصاحبه ويژه با صوفيا احمد - آفسر بانوان انجمن محصلان لندن
کشميرکشوريکه طي ساليان متمادي از...
-
مصاحبه ويژه با ماليا بواتيا - نماينده محصلان سياه پوست در پوهنتون برمينگهم
محصلان سياه پوست و مهاجر در پوهنت...
-
يتوپيا با الاهه
Podcast Player
-
2015-05-16
انتخابات عمومی سال ۲۰۱۵ انگلستان - آیا از نتایج آن متحیر هستید؟

در انگلستان نتایج انتخابات سال ۲۰۱۵ میلادی بیشتر مردم را حیرت زده ساخت و آنچه را که بسیاری از تحلیگران انتخاباتی در شبکه ها این کشور تحلیل میکردند رخ نداد و حزب محافظه کار توانست با بیشترین آرا و کرسی های پارلمان حکومت یگانه را تشکیل دهد و در عین حال حزب کارگر با تفاوت کمی بازنده بزرگ این انتخابات دیده شد که در پی آن اید ملیبند استعفا خود را اعلان کرد.

نتایج انتخابات عمومی انگلستان چه پیام برای سیستم انتخاباتی این کشور دارد؟ این ضرورت به اصلاح دارد و اگر این چنین است پس چه کاری باید کرد که بتوانیم یک سیستم که نشان دهنده دیموکراسی حقیقی باشد در این کشور پیاده کرد؟. در این برنامه خواستیم با کاندید های احزاب انگلستان، اعضای آن و هواداران شان بحث داشته باشیم و نظر آنها را در این مورد داشته باشیم.

 
نظریات دیگران