Menu Bar
 
پودکاستهای مرتبط
 
مصاحبه با خانم لینا روزبه حیدری
در برنامه امروزی ژورنالست و شاعر...
-
مصاحبه با شکردخت جعفري - اختراع و انکشاف وسيله جديد براي تشخيص و درمان سرطان
شکردخت جعفري، دانشجوي افغان دوره...
-
مصاحبه با مينه صيفي- رسام و نقاش افغان
مينه صيفي يک نقاش و رسام چيره دست ...
-
مصاحبه با خانم لينا امير - موسسه ايکرو
جوامع و فرهنگها در زمان و مکان خا...
-
مصاحبه با خانم ميترا سروري - شاعره در لندن
هنر انديشيدن ويژه گي ذاتي هر انسا...
-
مصاحبه با فاطمه لودي - سياه الهي است
در کشور هاي آسيا جنوبي خصوصاْ پاک...
-
مصاحبه ويژه با سميرا حميدي - مشاور و فعال حقوق زن
در برنامه امروزي با سميرا حميدي (...
-
گفتگو با فريما نوابي
در اولين برنامه جهان زن ما بر سر م...
-
جهان زن
Podcast Player
-
2015-04-10
طبله برای دو - مصاحبه با خانم ابیگل آدمس گرینوی

امروز صدای طبله نه تنها در سرحدات شرق مانده بلکه علاقمندان سخت آن مانند خانم امریکایی ابیگل آدمس نیز نزد استادان افغان مانند مسعود عمری میآموزد و همچنان با نوع ابتکاری از خود و مزاج صدای های دیگر با ساز طبله آن را مینوازد. در این برنامه در مورد پیدایش پروژه طبله برا دوی و همچنان درارتباط علاقمندی خود و آموزش طبله صحبت میکند.

 
نظریات دیگران