Menu Bar
 
پودکاستهای مرتبط
 
طبله برای دو - مصاحبه با خانم ابیگل آدمس گرینوی
امروز صدای طبله نه تنها در سرحدات...
-
مصاحبه با شکردخت جعفري - اختراع و انکشاف وسيله جديد براي تشخيص و درمان سرطان
شکردخت جعفري، دانشجوي افغان دوره...
-
مصاحبه با مينه صيفي- رسام و نقاش افغان
مينه صيفي يک نقاش و رسام چيره دست ...
-
مصاحبه با خانم لينا امير - موسسه ايکرو
جوامع و فرهنگها در زمان و مکان خا...
-
مصاحبه با خانم ميترا سروري - شاعره در لندن
هنر انديشيدن ويژه گي ذاتي هر انسا...
-
مصاحبه با فاطمه لودي - سياه الهي است
در کشور هاي آسيا جنوبي خصوصاْ پاک...
-
مصاحبه ويژه با سميرا حميدي - مشاور و فعال حقوق زن
در برنامه امروزي با سميرا حميدي (...
-
گفتگو با فريما نوابي
در اولين برنامه جهان زن ما بر سر م...
-
جهان زن
Podcast Player
-
2015-06-29
مصاحبه با خانم لینا روزبه حیدری

در برنامه امروزی ژورنالست و شاعره موفق افغانستان خانم لینا روزبه حیدری را با خود داریم - وی در مورد زندگی خود و همچنان در باره تازه ترین آثر ادبی وی که به نام وعده بهشت است صحبت میکند.

 
نظریات دیگران