Menu Bar
 
پودکاستهای مرتبط
 
نیرولوجی و روانشناسی - صحبت با الهام فاتح
در برنامه امروزی با الهام فاتح در...
-
صحت روانی و جامعه
در این برنامه در مورد صحت روانی و ...
-
خواب چیست و فواید آن برای صحت ما
در این برنامه در خواب چیست؟ چرا م...
-
صحبت با داکتر سلیمان آریان - تحصیل در رشته طب معالجوی
در این برنامه خواستیم که در مورد ...
-
اضافه وزن - چطور میتوان یک رژیم غذایی سالم داشت؟
در این برنامه در مورد اضافه شدن و...
-
برداشت های نادرس در مورد طب و تداوی
در این برنامه در باره دیدگاه مردم...
-
امراض قلبی و طریقه وقایه
در این برنامه در مورد قلب صحبت می...
-
سرطان و علایم ابتدایی آن
در این برنامه در باره سرطان بحث م...
-
مرض شکر چیست؟
در این برنامه در مورد مریضی شکر ص...
-
افسردگی و دیدگاه جامعه
در این برنامه در مورد افسردگی/دیپ...
-
صحت
Podcast Player
-
2015-07-06
صحت روانی- افسردگی (دیپریشن) - صحبت با امید سعید

افسردگی (دیپریشن) بحث این هفته برنامه صحت میباشد  و مهمان ویژه ما آقای امید سعید است - افسردگی یک مریضی که در بین جامعه افغانها بسیار کمتر بالایش بحث میشود و برنامه های آگاهی عامه که به آن نیز است صورت نگرفته است. این مریضی چه اثر گذاشته؟ چطور و از کدام دیدگاه این مریضی در بین مبتلایان آن تعریف شده است؟ افغانهای مقیم انگلستان چطور به خدمات صحی برای افسردگی دست یافت میکند؟

 
نظریات دیگران