Menu Bar
 
پودکاستهای دیگر
 
برنامه عید - مصاحبه با سلیمان خان
در برنامه ويژه عید سال ۲۰۱۵ اشترا...
-
آرزوهاي دختران باميان - زهرا حسيني
در افغانستان رايج ساختن يک عملکر...
-
مصاحبه با ستاره اعطايي - هنر پيشه افغان در هاليود
سينماي هاليود جايکه هنر پيشه هاي ...
-
مصاحبه با لايل محب - بنياد کمک به اطفال معيوب و ضروريات خصوصي
موسسه کمک به اطفال معيوب و ضرورت ...
-
شبکه متخصصان افغان - گفتکوي کوتاه با دوکتور يار سفير افغانستان در لندن
بتاريخ ۸ مارچ که تصادف با روز جها...
-
مصاحبه ويژه با فهيم فضلي - هنرپيشه افغان در هاليود
فهيم فضلي مرد دو جهان، افغانستان ...
-
مصاحبه با 55دي باي - رپر افغان در بلژيک
نام اصلي اش رامين صمدزي و زاده شه...
-
مصاحبه با اعضاي مرکزي شبکه افغانهاي مسلکي (اي پي ان)
شبکه افغانهاي مسلکي يک مجتمع از ج...
-
کتاب بازار شايعات افغانها - مصاحبه با نوشين اربابزاده
خانم اربابزاده يک نويسنده هم است ...
-
رامين صمدزي - حرکت محافظت براي افغانها در بلژيک
"حرکت محافظت از افغانها" يک ابتکا...
-
 
پودکاست
Podcast Player
 
2015-07-22
برنامه عید - مصاحبه با تمیم جلال

در این پودکاست از برنامه ویژه عید تمیم جلال که چهره جدید و جوان در هنر کمدی افغانستان است در مورد پای ماندن به هنر کمید که چطور این سوژه به وی الهام بخشید تا بتواند هموطنان خود را بخنداند صحبت میکند. تعداد زیاد از اجراات کمیدی آقای جلال از مسایل فامیلی و اجتماعی افغانها برخواسته که روزانه هر افغان به هر سن و سال که باشد یا بوده احد اقل یکبار در زندگی تجربه کرده است.

 
نظریات دیگران