Menu Bar
 
ویدیو های دیگر
 
 
تعریف دوباره موفقیت
کامیابی از دیدگاه جوانان امروز ب...
 
زبان مادری من
آیا زبان مادری هویت ما را میسازد؟...
 
موسسه خيريه اطفال فعال - صحبت با لايل محب
ي سي آي يک موسسه خيريه رجستر شده ا...
 
محفل سالانه اتحاديه محصلين افغان در پوهنتون و کالج لندن
اتحاديه محصلين افغان در پوهنتون ...
 
کنسرت نجيب سايد در شهر لندن - بخش دوم
يک شب نا فراموش شدني از ميلودي و س...
 
کنسرت نجيب سايد در شهر لندن - بخش اول
يک شب نا فراموش شدني از ميلودي و س...
 
کنسرت يک شب موسيقي - يوسف محمود و شاهين خان - بخش سوم
کنسرت شب موسيقي در لندن با حضور ه...
 
کنسرت يک شب موسيقي - نغمه رباب و طبله توسط ميلادي يوسفي و رامين جامي
يک سرودهء زيبا از ساز رباب و طبله ...
 
ملتی میدیا
AV Radio Player
 
 
مستندها
ازدواج های میان فرهنگی

در حالیکه ازدواج های میان فرهنگی در جهان امروزی ما کدام پدیده پت و پنهان نیست اما باز هم یک تابوی فرهنگی در بین افغانها میباشد و هیچگاه از این نوع ازدواج ها که خود شان انتخاب کردند و زنده گی میکنند سخن نمیزنند. در این مستند کوتاه وحیده تهماسی در طی پژوهش اش راز از خوبی ها و بدی های این ازدواج را برملا میکند.

 
نظریات دیگران