Menu Bar
 
ویدیو های دیگر
 
 
تعریف دوباره موفقیت
کامیابی از دیدگاه جوانان امروز ب...
 
زبان مادری من
آیا زبان مادری هویت ما را میسازد؟...
 
موسسه خيريه اطفال فعال - صحبت با لايل محب
ي سي آي يک موسسه خيريه رجستر شده ا...
 
محفل سالانه اتحاديه محصلين افغان در پوهنتون و کالج لندن
اتحاديه محصلين افغان در پوهنتون ...
 
مسابقات مشتزني جرات و سربلندي در لندن - سهيل احمد در مقابل دان کار
بتاريخ 7 سبتامبر 2013 مسابقات مسلک...
 
سارود و رباب - قيس ايثار و انوپام شهوباکر
افغانستان و هندوستان دو کشوريکه ...
 
مصاحبه ويژه با غزال عنايت
مصاحبه ويژه با آواز خوان جوان و م...
 
بحث اجماع ملي - بخش دوم
بخش دوم برنامه آنلاين بحث اجماع م...
 
ملتی میدیا
AV Radio Player
 
 
مستندها
ازدواج های میان فرهنگی

در حالیکه ازدواج های میان فرهنگی در جهان امروزی ما کدام پدیده پت و پنهان نیست اما باز هم یک تابوی فرهنگی در بین افغانها میباشد و هیچگاه از این نوع ازدواج ها که خود شان انتخاب کردند و زنده گی میکنند سخن نمیزنند. در این مستند کوتاه وحیده تهماسی در طی پژوهش اش راز از خوبی ها و بدی های این ازدواج را برملا میکند.

 
نظریات دیگران